21. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine RS 04.07.2016

Ireks Aroma- Seminar pekarstvo i slastičarstvo 18.03.2016

Ireks Aroma- Seminar pekarstvo i slastičarstvo 18.03.2016

Radna akcija Mikropeka 01.04.2016