Program DDD

Stručna podrška

KONTAKT: Dalibor Panić, dipl. inž. polj.
 +387 66 389 910
dalibor.panic@mikropek.com

Naš profesionalni tim pružiće vam sve neophodne informacije o proizvodima i njihovoj upotrebi, te biti stalna podrška kroz jaku terensku službu i primjenski servis. Takođe, u saradnji sa našim partnerima organizujemo seminare o novim proizvodima i trendovima na tržištu.

Mikropek nudi program sredstava za dezinfekciju vode, zidova i podova u zdravstvenim ustanovama, kao i sredstva za dezinfekciju objekata za uzgoj životinja. U ponudi su i dezificijensi za pranje ruku i dezinfekciju ruku i kože. U programu dezinsekcije nudimo širok asortiman insekticida za upotrebu u javno-komunalnoj higijeni. Program sredstava za deratizaciju koji je u našoj ponudi, uključuje široku paletu proizvoda protiv štetnih glodara.