Arome za stočnu hranu

Stručna podrška

KONTAKT: Dražen Ignjatić, dr. vet
+387 65 830 599
drazen.ignjatic@mikropek.com

Naš profesionalni tim pružiće vam sve neophodne informacije o proizvodima i njihovoj upotrebi, te biti stalna podrška kroz jaku terensku službu i primjenski servis. Takođe, u saradnji sa našim partnerima organizujemo seminare o novim proizvodima i trendovima na tržištu.

Arome su koncentrovani preparati koji se dodaju prehrambenim proizvodima, kako bi se nadoknadio dio prirodne arome izgubljene tokom tehnološke obrade. Značaj arome za stočnu hranu je važan faktor zdravlja životinja, budući da od njih, velikim dijelom, zavisi kvalitet prehrane životinja. Korišćenje aroma omogućava iskorišćavanje prirodnih potencijala domaćih životinja, odnosno čula mirisa i okusa, i na taj način doprinosi se povećanju rodnosti i zadovoljstva konzumiranja hrane.