Pekarstvo

Stručna podrška

KONTAKT: Bojan Milojević, dipl. inž. tehnol.
+387 65 464 673
 bojan.milojevic@mikropek.com

Naš profesionalni tim pružiće vam sve neophodne informacije o proizvodima i njihovoj upotrebi, te biti stalna podrška kroz jaku terensku službu i primjenski servis. Takođe, u saradnji sa našim partnerima organizujemo seminare o novim proizvodima i trendovima na tržištu.

Kako bi na području BiH obezbijedili proizvode čiji je krajnji cilj zdrava i uravnotežena hrana, nudimo veliki izbor proizvoda za pekarstvo: poboljšivači-dodaci, koncentrati, gotove mješavine, konzervansi, eko proizvodi, bezglutenski proizvodi, margarini, kvasac, ambalažu za transport, kao i alate za pekarstvo. Naš stručni tim je tu da pomogne pekarima da svojim potrošačima ponude što kvalitetnije proizvode, te da ih edukuje kroz cijeli proces proizvodnje krajnjeg proizvoda.